Atelierul de Artă Plastică "A96"


Atelierul de artă plastică „A 96” al Casei Municipale de Cultură din Târnăveni fiinţează din luna decembrie 1996. Bazele acestei activităţi au fost iniţiate de artistul plastic Iuliu Moldovan, cu scopul pregătirii tinerilor municipiului Târnăveni în domeniul artelor plastice.
Pentru o cunoaştere cât mai bună a acestor taine, atelierul a fost dotat de către artist, din surse proprii, cu mijloace tehnice specifice artelor plastice. În decursul existenţei această activitate culturală s-a bucurat de un larg interes din partea tinerilor talentaţi din municipiul de pe Târnava Mică, astfel având loc expoziţii personale şi de grup, de grafică, desen, pictură. Micii sau mai marii plasticieni au participat la pictarea „Parcului copiilor” din localitate, la scenografia unor spectacole
şcolare, la expoziţii de icoane pe sticlă cu ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun şiPaşte, etc.
Scopul înfiinţării ,,A 96” este redescoperirea adevăratelor valori ale artei autentice. Se încearcă crearea unui limbaj plastic complex, folosit deopotrivă în câmpul creaţiei artistice, cât şi în procesul de învăţare, stimulând creativitatea. Definitoriu în această privinţă este cultul firesc pentru formele simple, vitale, pentru armonie şi echilibru, pentru cunoaşterea universului înconjurător. Printre discipolii acestei mişcări importante de artă plastică târnăveneană o putem aminti pe Cristina Suciu, temperament liniştit, dotată cu un impresionant potenţial emotiv, tânara creatoare de frumos transformă orice subiect într-o imagine a neliniştii lăuntrice, arta sa fiind profund marcată de trecerea spiritului său prin tărâmul romantismului poetic.
O altă revelaţie a „A 96” este Silviu Medeşan.Tânărul plastician admiră peisajul natural căutând şi găsind repere ale trecutului, încercând şi reuşind vernisarea unei expoziţii de grafică şi pictură, incontestabil valoroasă, redând în culoare o monografie a satului românesc la început de mileniu trei. Atât personajele, portretele, casele şi curţile ţărăneşti, cât şi natura înconjurătoare a satului transilvan de pe Târnava Mică- Corneşti, ne amintesc de obiceiurile şi tradiţiile ţăranului român. Prin mesajul său, Silviu Medeşan ne dezvăluie un anumit cod, prezentând imagini de o picturalitate deosebită, reflectând astfel expresia frământărilor sale lăuntrice.
Fraţii Iulian Moldovan şi Claudiu Moldovan. Aceşti doi fraţi minunaţi comunică cu noi transmiţând o realitate trecută prin sensibilitatea fiecăruia, păstrând farmecul şi prospeţimea, puritatea vârstei lor. Pe lângă pictura pe sticlă, ei sunt preocupaţi de peisaj, compoziţii, portret, natură statică precum şi de aspecte din viaţa animalieră.


Un comentariu: